Zgodnie z danymi podanymi przez GUS w Polsce na cukrzycę choruje 2,1 miliona osób w wieku od 15. roku życia. Z kolei WHO uznało cukrzycę za jedno z najgroźniejszych schorzeń cywilizacyjnych. Niektórzy określają ją jako epidemię XXI wieku, zaś związane z nią powikłania stanowią coraz częstszą przyczynę zgonów. Z drugiej strony – jeśli choroba ta jest odpowiednio wcześnie wykryta, da się z nią żyć – wymaga to jednak zmiany stylu życia i diety. Nieleczona - negatywnie oddziałuje na wiele narządów, zaburzając ich pracę i powodując wiele poważnych powikłań – np. nerek, wzroku, mózgu, serca i in.

Z medycznego punktu widzenia cukrzyca jest chorobą metaboliczną, której leczenie jest skomplikowane, gdyż wiąże się z koniecznością kontrolowania nie tylko samej gospodarki węglowodanowej organizmu, ale wszystkich narządów, których praca została zaburzona. Jak wynika z danych GUS, szczególnie zagrożone cukrzycą są osoby po 40. roku życia i starsze – ilość zachorowań u osób w tym wieku wyraźnie wzrasta. Jednakże, jeśli chodzi o samo leczenie cukrzycy u seniorów, opiera się ono na takich samych zasadach, jak w przypadku innych grup wiekowych. Najważniejsza jest odpowiednia (ustalona przez lekarza) dieta, aktywność fizyczna, jak również przeciwhiperglikemiczna farmakoterapia.

Ogólnopolskie Centrum Medyczne cyklicznie organizuje kampanię diabetologiczną, skierowaną przede wszystkim do osób po 40. roku życia. Zgodnie z danymi statystycznymi, aż połowa z osób borykających się z cukrzycą cierpi na nadwagę. W ramach naszej kampanii organizujemy spotkania z dietetykiem i innymi specjalistami, dzięki którym uczestnicy spotkań mogą się dowiedzieć, jak skutecznie walczyć z nadwagą, jak zapobiegać cukrzycy oraz jak z nią żyć i leczyć.

Uczestnicy warsztatów, którzy skończyli 40 lat, otrzymają skierowania na bezpłatne, ogólne badania (glukoza, hemoglobina glikowana). Badanie glukozy pozwala ocenić jej stężenie we krwi i określić, czy jest ona w normie czy też wykracza poza nią. Z kolei hemoglobina glikowana jest badaniem poziomu HbA1c we krwi, które zaleca się najczęściej przy monitorowaniu leczenia cukrzycy.

Podczas spotkań w ramach kampanii diabetologicznej można także wykonać badanie metoda TANITA, które jest nowoczesną formą realizującą szczegółowe pomiary tkanki tłuszczowej oraz masy mięśniowej.