Nadciśnienie tętnicze diagnostyka i leczenie u seniorów

Schorzenie układu krążeniowego u seniorów to nadciśnienie tętnicze, niemalże 75% osób będących po 65 roku życia zmaga się właśnie z tą chorobą. Wielkość obydwu składowych ciśnienia tętniczego zmienia się wyraźnie z wiekiem. Diagnostyka nadciśnienia tętniczego u osób w starszym wieku ma swoją szczególną specyfikę. W opinii niektórych geriatrów nadciśnienie „białego fartucha”, czyli nadciśnienie w warunkach gabinetowych, występuje częściej u osób w wieku podeszłym. Z tego powodu geriatrzy leczący pacjentów Ogólnopolskiego Centrum Medycznego zalecają 24 godzinne monitorowanie ciśnienia lub pomiary nawet 5-6 razy dziennie w domu lub w pracy prowadzone przez samego chorego. U osób w starszym wieku spotyka się czasem rzekome nadciśnienie tętnicze, wiąże się ono z dużą sztywnością tętnic ramiennych co prowadzi do fałszywie wysokich wyników pomiarów.

Leczenie farmakologiczne - kiedy?

Decyzja o rozpoczęciu terapii farmakologicznej u indywidualnego pacjenta wymaga uwzględnienia wysokości ciśnienia, jego powikłań narządowych oraz współistniejących chorób i czynników ryzyka miażdżycy. Z tego powodu pacjenci Ogólnopolskiego Centrum Medycznego przed podaniem farmakologii mają wykonywane pełne zakresy badań. To jakie choroby współwystępują determinuje rodzaj leczenia, bo lekarz musi wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia niekorzystnych interakcji. Pierwszym krokiem do obniżenia ciśnienia jest zachęcenie chorego do zmiany trybu życia. Pacjent powinien zadbać o codzienną aktywność fizyczną np. spacer – niestety w przypadku ludzi starszych nie zawsze udaje się stosować te zalecenia chociażby ze względów finansowych czy też ich mniejszej sprawności. Ogólnopolskie Centrum Medyczne podczas darmowych wykładów edukacyjnych przedstawia seniorom możliwości zmiany trybu życia mając na uwadze ich możliwości finansowe. Ważne, aby pacjent ograniczył spożywanie sodu, soli kuchennej, unikał niesteroidowych leków przeciwzapalnych i alkoholu. Jeśli chodzi o farmakologię, istotne jest przeanalizowanie stanu zdrowia pacjenta oraz uwzględnienie leków dotychczas przyjmowanych.