Astma Choroba XXI wieku

Astma Choroba XXI wieku

Choroba dróg oddechowych to astma. Objawy to świszczący oddech, uczucie ściśnięcia w klatce piersiowej , duszności i kaszel występującym przede wszystkim w nocy i nad ranem. Ogólnopolskie Centrum Medyczne wykonało kilkaset bezpłatnych badań spirometrycznych dla osób w wieku podeszłym ponieważ astma oskrzelowa jest jedną z najczęstszych chorób układu oddechowego. Wczesne rozpoznanie astmy umożliwia wdrożenie odpowiedniego leczenia które zapobiega postępowi choroby i jej powikłaniom oraz poprawia jakość życia pacjenta.

Astma - stopnie ciężkości

Astma, bez względu na stopień ciężkości, jest chorobą zapalną dlatego Ogólnopolskie Centrum Medyczne podczas swojej akcji profilaktycznej namawiało seniorów do wykonywania badan laboratoryjnych wręczając darmowe skierowania. Najczęstszym czynnikiem indukującym rozwój choroby u osób nadwrażliwych są alergeny. Do podstawowych objawów choroby należą: brak tchu, kaszel, duszność. Dlatego tak ważne jest prawidłowe zebranie wywiadu przez specjalistę Pulmonologa. Do najważniejszych leków objawowych stosowanych w przewlekłej terapii astmy należą preparaty ß2 mimetyków, szczególnie długo działających (salmeterol i formoterol) . Jednakże przy doborze leków lekarz musi wziąć pod uwagę inne schorzenia pacjenta oraz możliwe interakcje. Astma oskrzelowa jest chorobą przewlekłą i zazwyczaj trwa całe życie. Z tego powodu bezpieczeństwo stosowanych leków i unikanie objawów niepożądanych nabiera szczególnego znaczenia. Zgodnie z obecną wiedzą wydaje się, że szczególne znaczenie ma wczesne rozpoznanie choroby i jak najszybsze zastosowanie leków przeciwzapalnych.

Nadciśnienie tętnicze diagnostyka i leczenie u seniorów

Nadciśnienie tętnicze diagnostyka i leczenie u seniorów

Schorzenie układu krążeniowego u seniorów to nadciśnienie tętnicze, niemalże 75% osób będących po 65 roku życia zmaga się właśnie z tą chorobą. Wielkość obydwu składowych ciśnienia tętniczego zmienia się wyraźnie z wiekiem. Diagnostyka nadciśnienia tętniczego u osób w starszym wieku ma swoją szczególną specyfikę. W opinii niektórych geriatrów nadciśnienie „białego fartucha”, czyli nadciśnienie w warunkach gabinetowych, występuje częściej u osób w wieku podeszłym. Z tego powodu geriatrzy leczący pacjentów Ogólnopolskiego Centrum Medycznego zalecają 24 godzinne monitorowanie ciśnienia lub pomiary nawet 5-6 razy dziennie w domu lub w pracy prowadzone przez samego chorego. U osób w starszym wieku spotyka się czasem rzekome nadciśnienie tętnicze, wiąże się ono z dużą sztywnością tętnic ramiennych co prowadzi do fałszywie wysokich wyników pomiarów.

Leczenie farmakologiczne - kiedy?

Decyzja o rozpoczęciu terapii farmakologicznej u indywidualnego pacjenta wymaga uwzględnienia wysokości ciśnienia, jego powikłań narządowych oraz współistniejących chorób i czynników ryzyka miażdżycy. Z tego powodu pacjenci Ogólnopolskiego Centrum Medycznego przed podaniem farmakologii mają wykonywane pełne zakresy badań. To jakie choroby współwystępują determinuje rodzaj leczenia, bo lekarz musi wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia niekorzystnych interakcji. Pierwszym krokiem do obniżenia ciśnienia jest zachęcenie chorego do zmiany trybu życia. Pacjent powinien zadbać o codzienną aktywność fizyczną np. spacer – niestety w przypadku ludzi starszych nie zawsze udaje się stosować te zalecenia chociażby ze względów finansowych czy też ich mniejszej sprawności. Ogólnopolskie Centrum Medyczne podczas darmowych wykładów edukacyjnych przedstawia seniorom możliwości zmiany trybu życia mając na uwadze ich możliwości finansowe. Ważne, aby pacjent ograniczył spożywanie sodu, soli kuchennej, unikał niesteroidowych leków przeciwzapalnych i alkoholu. Jeśli chodzi o farmakologię, istotne jest przeanalizowanie stanu zdrowia pacjenta oraz uwzględnienie leków dotychczas przyjmowanych.

AMD zwyrodnienie plamki żółtej

Choroba Parkinsona u polskich seniorów

25 mln ludzi na świecie cierpi na zwyrodnienie plamki żółtej. AMD zwyrodnienie plamki , to choroba obszaru na dnie oka wokół tzw. plamki żółtej i związana jest z wiekiem. Jest to choroba która ma dwie postaci: suchą i mokrą. Wraz z wiekiem oko traci zdolność do usuwania pozostałości procesów chemicznych, które w nim zachodzą i to właśnie one powodują zwyrodnienie, odkładając się pod siatkówką. Choroba zwykle dotyczy obu oczu, chociaż może również pojawić się niesymetrycznie; zazwyczaj ujawnia się po 50-60 roku życia.

Jak wygląda profilaktyka okulistyczna?

Dlatego tak ważna jest profilaktyka okulistyczna. Pacjenci Ogólnopolskiego Centrum Medycznego mają dostęp do specjalistycznych badań okulistycznych dzięki którym mogą reagować znacznie szybciej co powoduje utrzymanie prawidłowej jakości życia. O ile jakkolwiek choroba może dotyczyć ludzi w każdym wieku, najczęściej rozwija się u osób dojrzałych i starszych. AMD to najczęstsza przyczyna zupełnej utraty wzroku u pacjentów po 65 roku życia. Częściej chorują kobiety. Wśród czynników ryzyka wymienia się: nadwzroczność, palenie tytoniu, zmiany miażdżycowe, z wystawianie oczu na działanie ostrego słońca. Pierwsze objawy zwyrodnienia plamki żółtej: linie proste falują, łamią się, gdzieś zanikają, obraz w środku pola widzenia staje się nieostry. Gdy chory chce przeczytać jakieś długie słowo - widzi jego początek i koniec, ale już środka nie. W momencie pojawienia się takich objawów pacjent powinien się jak najszybciej udać do okulisty. Choroby AMD nie umiemy leczyć, możemy jedynie zatrzymać jej rozwój. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie zwyrodnienia plamki żółtej. Ogólnopolskie Centrum Medyczne udostępnia seniorom konsultacje okulistyczne w bardzo krótkim czasie co jest niezwykle istotne w leczeniu tego typu schorzeń. Tylko okulista jest w stanie profesjonalnie zbadać wzrok, przy okazji zmierzyć ciśnienie, obejrzeć tarczę nerwu wzrokowego, wykluczyć jaskrę i rozpocząć odpowiednie leczenie. Wszystkie wizyty realizowane przez Ogólnopolskie Centrum Medyczne zawierają kompleksowe badania dzięki którym lekarz może postawić diagnozę już na pierwszej wizycie oraz rozpocząć prawidłowe leczenie Pacjenta.

Choroba Parkinsona u polskich seniorów

Choroba Parkinsona u polskich seniorów

Choroba neurodegeneracyjna to choroba parkinsona. To choroba postępująca powoli i podstępnie, nieuchronnie prowadzi do stopniowego zmniejszenia sprawności intelektualnej jak również ruchowej. Ponieważ Choroba Parkinsona dotyka osób starszych – ok. 2/3 chorych ma powyżej 65 lat , Ogólnopolskie Centrum Medyczne aby szybko i skutecznie diagnozować swoich pacjentów każdego z nich kieruje na konsultacje neurologiczne ale również geriatryczne. Ze względu na starzenie się społeczeństwa oraz fakt że współczesna medycyna nie zna na nią przyczynowego lekarstwa choroba Parkinsona z roku na rok stanowić będzie coraz poważniejszy problem.

Przyczyny choroby Parkinsona

Przyczyną choroby Parkinsona jest obumieranie komórek nerwowych znajdujących się w części mózgu zwanej istotą czarną. Objawy tej choroby narastają powoli i stopniowo w ciągu kilku lat. Na początku objawia osłabieniem, zmęczeniem, spowolnieniem ruchowym i pewną niezgrabność w ruchach. Aby skutecznie leczyć pacjentów Ogólnopolskie Centrum Medyczne oprócz konsultacji neurologicznych, geriatrycznych udostępnia również konsultacje chirurgiczne oraz badania obrazowe niezbędne w leczeniu tej choroby. Nie istnieje leczenie przyczynowe, które całkowicie zahamowałoby rozwój choroby Parkinsona medycyna dysponuje lekami, które pozwalają opóźnić o kilka lat wystąpienie nasilonych objawów choroby i znacząco poprawiają jakość życia pacjenta. W leczeniu objawowym choroby Parkinsona niestety nadal niedoceniane są takie elementy jak: dobrana indywidualnie dieta, odpowiedni tryb życia, rehabilitacja ruchowa dlatego Pacjenci Ogólnopolskiego Centrum Medycznego regularnie korzystają z porad dietetycznych oraz fizjoterapeutycznych.

Tarczyca i najczęstsze jej choroby

Tarczyca i najczęstsze jej choroby

Tarczyca to niezbędny do życia narząd położony w okolicy szyi. Zazwyczaj składa się z dwóch płatów i łączącej ich cieśni, rzadziej mamy do czynienia z różnymi anomaliami rozwojowymi. Dotychczasowe badania wykazały, że gruczoł ten służy do produkcji hormonów tarczycy, tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), które z krwią są rozprowadzane po całym organizmie i wykorzystywane niemal przez każdą komórkę. Na typowe objawy chorób tarczycy zwraca uwagę lekarz w trakcie rozmowy z pacjentem i badania go. Niestety większość symptomów jest „nieswoistych”, co oznacza, że mogą być spowodowane wieloma innymi przyczynami. Ogólnopolskie Centrum Medyczne podczas kampanii „Dzień Zdrowej Tarczycy” zachęca do wykonywanie badań takich jak: • FT3, • FT4, • TSH. Dzięki takim badaniom możemy sprawdzić: • ewentualne zaburzenia funkcji tarczycy • czy wykryte zaburzenie ma charakter nadczynności, niedoczynności lub choroby o podłożu autoimmunologicznym.

Choroby tarczycy, a cierpiący na nie w Polsce

W Polsce najczęstszymi chorobami tarczycy jest nadczynność oraz niedoczynność tarczycy ale również wole czy guzki na tarczycy. O tarczycę warto dbać szczególnie w starszym wieku, gdyż dysfunkcje tego gruczołu występują około dwa razy częściej u seniorów niż u ludzi młodych. Przebieg choroby w starzejącym się organizmie ma często charakter utajony, a jej objawy mogą być mylone z innymi schorzeniami. Wczesne rozpoznanie schorzenia i wdrożenie leczenia jest bardzo ważne, ponieważ przeciwdziała groźnym następstwom ze strony układu krążenia oraz poprawia jakość życia. Pacjenci Ogólnopolskiego Centrum Medycznego w formie profilaktyki raz w roku wykonują profilaktyczne badania tarczycy oraz odbywają konsultacje endokrynologiczne. Każdy, kto ukończył 55–60 lat, powinien raz na jakiś czas zbadać poziom TSH, aby sprawdzić, czy jego tarczyca jest w dobrej kondycji i czy nic złego się w niej nie dzieje. Na nadczynność tarczycy choruje ok. 2% dorosłych w Polsce i jest to druga po cukrzycy najczęściej występująca choroba endokrynologiczna. Nie ma jednej metody leczenia, która byłaby najlepsza dla wszystkich chorych. U osób starszych skuteczną metodą leczenia jest podawanie jodu radioaktywnego. Ogólnopolskie Centrum Medyczne podczas darmowych wykładów alarmuje: nieleczona nadczynność tarczycy może się pogłębiać, doprowadzając do zagrażającego życiu zespołu tarczycowo-sercowego.

Reumatoidalne Zapalenie Stawów – cichy złodziej sprawności

Reumatoidalne Zapalenie Stawów - cichy złodziej sprawności

Reumatoidalne zapalenie stawów to choroba zapalna mająca charakter przewlekły, która obejmuje stawy i narządy. Istotą choroby jest proces zapalny rozpoczynający się wewnątrz stawu. Objawami tej choroby są początkowo ból i obrzęk, a następnie nieodwracalne zniszczenie i utrata ruchomości stawu. Nieleczone RZS może powodować uszkodzenie narządów i śmierć. Czynnikami wpływającymi na rozwój choroby są: uwarunkowania genetyczne, dysfunkcja układu odpornościowego, stres, uzależnienie od papierosów, płeć(na RZS częściej chorują kobiety niż mężczyźni), zakażenie ( niektóre wirusy oraz bakterie wpływają na chorobę). Pacjenci Ogólnopolskiego Centrum Medycznego dzięki dostępowi do badań takich jak OB ,żelaza we krwi czy Odczynu Waalera-Rosego mają możliwość szybkiego diagnozowania i zatrzymywania RZS.

Stany zapalne stawów

Stan zapalny rozpoczyna się w wewnętrznej wyściółce torebki stawowej i z upływem czasu krok po kroku obejmuje cały staw i jego okolice. Widoczne objawy reumatoidalnego zapalenia stawów to zniekształcenia stawów, oraz zaniki mięśniowe dlatego Ogólnopolskie Centrum Medyczne udostępnia pacjentom badania ultrasonograficzne które są konieczne w ocenie stopnia zaawansowania tej choroby. RZS może powodować groźne powikłania, ponieważ atakuje również narządy pozastawowe. Dobra i szybka diagnostyka jest konieczna, aby dobrać odpowiedni sposób leczenia. W związku z tym Pacjenci Ogólnopolskiego Centrum Medycznego oprócz dostępu o badań mają również możliwość szybkiej konsultacji ze specjalistom.

Cukrzyca – cichy zabójca

Cukrzyca – cichy zabójca

Po 60 roku życia zwiększa się prawdopodobieństwo zachorowania na cukrzycę. 40% osób starszych choruje na cukrzycę typu 2. Znaczne zmniejszenie wysiłku innych chorób, nadwaga zwiększają ryzyko zachorowania. Ogólnopolskie Centrum Medyczne poprzez darmowe wykłady zwiększa świadomość seniorów odnośnie najczęstszych przyczyn oraz objawów cukrzycy. Geneza jej występowania nie została do tej pory jednoznacznie wyjaśniona. Cukrzycę ze względu na jej występowanie oraz wciąż narastającą częstość uważa się obecnie za chorobę społeczną. Częste pojawiania się tej choroby stanowi ważny problem społeczny, gdyż od momentu rozpoznania leczenie cukrzycy trwa praktycznie całe życie. Według statystyk ponad 200 000 osób w Polsce wymaga codziennego podawania insuliny a liczba osób chorujących na cukrzycę w naszym kraju wynosi około miliona o czym pracownicy Ogólnopolskiego Centrum Medycznego ostrzegają podczas swoich kampanii informacyjnych.

Czy jesteś w grupie ryzyka zachorowań na cukrzycę?

Ryzyko zachorowania na cukrzycę znacznie zwiększa się wraz z wiekiem, szczególnie cukrzycy typu II, która jest charakterystyczna dla osób starszych. Z powodu braku insuliny w organizmie utrudnione jest przechodzenie glukozy z krwi do komórek , dlatego jednym z głównych objawów cukrzycy jest bardzo wysokie stężenie glukozy we krwi. W bardzo prosty sposób można wykluczyć lub potwierdzić ten objaw przez proste badanie krwi na które skierowania jakiś czas temu Ogólnopolskie Centrum Medyczne wydawało wszystkim seniorom który takie skierowanie chcieli otrzymać. Innym objawem tej choroby jest np. duże pragnienie oraz znaczne zwiększenie dobowej objętości wydalanego moczu. Dalszymi objawami, które sugerują cukrzycę jest postępująca utrata masy ciała, obniżona odporność, szybko postępujące upośledzenie wzroku, zaburzenia ukrwienia (uczucie oziębienia stóp), bóle kurczowe łydek przy chodzeniu oraz zaburzenia czucia powierzchniowego kończyn dolnych.

Zaburzenia pamięci i Alzheimer

Zaburzenia pamięci i Alzheimer

Niezamykanie mieszkania czy samochodu,kłopot z wyszukaniem w pamięci miejsca , mylenie imion , zapominanie nazw czy adresów- to najczęstsze objawy problemów z pamięcią. Często oznaczają otępienie, czyli uszkodzenie mózgu, które spowalnia i w pewnym stopniu upośledza jego pracę ale nie zawsze wskazują na poważne choroby ( np. chorobę Alzhaimera). Bardzo często zaburzenia są konsekwencjami innych chorób takich jak np. depresja. Dlatego tak ważne jest holistyczne leczenie które obejmuje sferę fizyczną ale również psychiczną. Ogólnopolskie Centrum Medyczne swoim pacjentom oprócz opieki geriatrycznej , dietetycznej i fizjoterapeutycznej zapewnia również opiekę psychologiczną dzięki której można znacznie wcześniej wykryć tego typu zaburzenia co za tym idzie podjąć leczenie w momencie kiedy jest ono jeszcze skuteczne. Szacuje się, że w Polsce choruje na Alzhaimera ponad 200 tys. ludzi, a liczba ta nadal rośnie.

Choroba Alzheimera u polskich seniorów

Podejrzewa się, że wpływ na rozwój tej choroby ma odkładanie się nieprawidłowego białka beta-amyloidu we włóknach nerwowych w mózgu, choć dokładna jej przyczyna nadal jest nieznana. Ogólnopolskie Centrum Medyczne dokłada więc wszelkich starań aby pacjenci dotknięci tą chorobą mieli dostęp do wszystkich możliwych badań które mogłyby pomóc w leczeniu oraz poprawieniu komfortu ich życia. Niestety leczenie Alzhaimera polega jedynie na leczeniu objawowym a dla wielu choroba znana jest tylko z opowieści oraz filmów , między innymi z tego powodu Ogólnopolskie Centrum Medyczne prowadzi kampanie informacyjne które mają na celu uświadomienie społeczeństwu jak częsta i straszna jest ta choroba.

Osteoporoza – cichy zabójca

Osteoporoza cichy zabójca

Najczęściej kojarzona z osobami starszymi choroba to osteoporoza. Występuje również u osób młodszych , jednak to nadal osoby po 50-60 roku życia są najbardziej narażone na zmiany w tkance kostnej. Ogólnopolskie Centrum Medyczne zachęcało do sprawdzania stanu swoich kości poprzez darmowe badania profilaktyczne, szczególnie kobiety ponieważ to one w okresie przekwitania są najbardziej narażone na Osteoporozę. Podczas menopauzy ilość hormonów estrogenowych które chronią kobiety przed tą chorobą spadają o 75 procent co powoduje większe prawdopodobieństwo zachorowania. Ogólnopolskie Centrum Medyczne proponuje wszystkim kobietom pakiety badań hormonalnych dzięki czemu panie mogą skutecznie monitorować poziom nie tylko estrogenu. Objawami ubytku masy kostnej mogą być: bóle kości , obniżenie wzrostu, podatność na złamania a czasem nawet garb. Światowa Organizacja Zdrowia uznała Osteoporozę za chorobę cywilizacyjną.

Kto poza Polakami ma problemy z kośćmi?

W Unii Europejskiej średnio co 30 sekund dochodzi do złamania spowodowanego tą chorobą. Osteoporozy można łatwo uniknąć , wystarczy zadbać o to aby w diecie pojawiła się odpowiednia ilość witaminy D3 , białka oraz wapnia. Warto monitorować Ilość witamin oraz mikroelementów poprzez odpowiednie badania laboratoryjne. Pacjenci Ogólnopolskiego Centrum Medycznym każdego roku maja wykonywane wszystkie tego typu badania , dzięki czemu Osteoporozę leczą szybciej oraz znacznie skuteczniej. Aby wzmocnić efekty leczenia warto skorzystać z pomocy dietetyka.

Choroba Wieńcowa u seniorów

Choroba Wieńcowa u seniorów

Choroba niedokrwienna serca jest jedną z najczęstszych chorób wykrywanych u seniorów. Zwiększone ryzyko zapadalności na tą chorobę występuje u kobiet po 65 roku życia a u mężczyzn już po 55 . Choroba wieńcowa ogranicza dopływ tlenu oraz substancji odżywczych do mięśnia sercowego co prowadzi do upośledzenia czynności serca. Statystyki są przerażające, dlatego Ogólnopolskie Centrum Medyczne w ramach profilaktyki zaprasza wszystkich seniorów na darmowe badania serca. Główną przyczyną Choroby wieńcowej jest miażdżyca naczyń wieńcowych które otaczają serce – czyli odkładanie się w ich wnętrzu materiału tłuszczowego który krąży we krwi. U osób starszych jest to szczególnie niebezpieczne ponieważ mało elastyczne i pogrubiałe ściany tętnic są szczególnie podatne na zmiany.

Jak dbać o swoje serce?

Ogólnopolskie Centrum Medyczne poprzez darmowe wykłady edukuje Pacjentów w jaki sposób zapobiegać oraz wspomagać leczenie za pomocą diety. Długotrwałe ignorowanie lub nie do końca poprawne leczenie choroby niedokrwiennej serca może doprowadzić nawet do zawału. Światowa Organizacja Zdrowia WHO alarmuje że wiek pacjenta 65 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn jest samodzielnym czynnikiem ryzyka zapadalności na choroby sercowo-naczyniowe. Ponieważ Ogólnopolskie Centrum Medyczne specjalizuje się w chorobach seniorów zachęca do korzystania z badań oraz wizyt profilaktycznych które niejednokrotnie ratują życie oraz zdrowie seniorów.