• Podstawowe badania laboratoryjne (morfologia, OB, stężenie glukozy we krwi, ogólne badanie moczu, profil lipidowy, Aspat, Alat – wykonuj co roku,
 • Nie daj się nadciśnieniu sprawdzaj regularnie poziom ciśnienia krwi. Prawidłowy wynik: 120/80 mm Hg –139/89 mm Hg,
 • Nie zapominaj o samobadaniu piersi,
 • Badanie poziomu hormonów tarczycy – co roku,
 • Badanie ginekologiczne i cytologia oraz USG narządów rodnych – raz do roku,
 • EKG – raz w roku,
 • Jeżeli palisz to najlepiej rzuć – RTG klatki piersiowej wykonuj co rok,
 • Badanie spirometrii wykonuj profilaktycznie co roku,
 • USG jamy brzusznej staraj się co roku,
 • Mammografia – raz na dwa lata,
 • Badanie okulistyczne (badanie dna oka, pomiar ciśnienia śródgałkowego) – raz w roku,
 • Badanie stomatologiczne i czyszczenie zębów z osadu – raz na pół roku,
 • Oznaczenie poziomu hormonów płciowych we krwi – raz na kilka lat,
 • Co 2 lata zrób badanie kału na obecność krwi utajonej (nawet za pomocą testu z apteki)
 • Badanie densytometryczne (gęstości kości),
 • Badanie endoskopowe jelita grubego – raz na 5 lat.
 • Badanie słuchu – raz na 2 lata.